ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

นายโท จินากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

นางปานจิตร บัวรินทร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

จำนวนผู้เข้าชม Web-site
web counter

 

​ประกาศโรงเรียน 

Project Image
Project Image
Project Image


กิจกรรมประจำเดือนแจกเจลแอลกอฮอล์